ANGIELSKI – STOPIEŃ 3 – KURS ONLINE

Opłata za kurs wynosi 43.000 kr. Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych.

Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej retor.is, telefonicznie pod nr 5194800 bądź e-mailowo pod adresem zapisy@retor.is

Kurs kładzie nacisk na czas Present Simple oraz podstawowe zagadnienia z czasu Past Simple. Omawiane słownictwo to:

  1. Określniki ilościowe: many/much/a lot of
  2. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
  3. Przyimki czasu i miejsca
  4. Czasy: Past Simple/Past Continuous
  5. Scenki z życia codziennego: u lekarza, na lotnisku, w banku, na poczcie

Zapraszamy na semestr jesienny 2021!

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W SEMESTRZE JESIEŃ 2021

Czas trwania kursu:  28.09.2021-28.10.2021

Długość kursu: 5 tygodni

Terminy: wtorki 20:00-21:30 i czwartki 20:00-21:30

Nauczyciel: Ewa Koprowska