KURS JĘZYKA ISLANDZKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA OBYWATELSTWO

Głównym celem kursu jest pomoc w przygotowaniu do testu z języka islandzkiego, który jest częścią procesu w ubieganiu się o obywatelstwo islandzkie. Największy nacisk nakładany jest na sytuacje i zwroty z życia codziennego takie jak: szkoła, praca i życie prywatne. Uczestnik kursu zdobędzie wystarczający zakres słownictwa, aby brać udział w dyskusjach na tematy z życia codziennego . Dodatkowo ćwiczyć będziemy poprawną pisownię, rozumienie ze słuchu i gramatykę.

Opłata za kurs wynosi 43.000 kr. – zajęcia rozpoczynają się 10 września. Kurs trwa 60 godzin lekcyjnych.

Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej retor.is, telefonicznie pod nr 5194800 bądź e-mailowo pod adresem zapisy@retor.is

ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ 9 SIERPNIA

Czas trwania kursu: 10.09.2019-28.11.2019

Długość kursu: 12 tygodni

Terminy: wtorki 19:30 – 21:30 i czwartki 20:10 – 21:30

Nauczyciel: Paulina Wiszniewska