ANGIELSKI – STOPIEŃ 4

Opłata za kurs wynosi 38.000 kr. Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych.

Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej retor.is, telefonicznie pod nr 5194800 bądź e-mailowo pod adresem zapisy@retor.is

Kurs kładzie nacisk na konwersacje i wprowadza czas przyszły Simple Future Tense oraz inne formy mówienia o przyszłości. Ponad to, omawiane są czasowniki modalne (modal verbs) i pierwszy tryb warunkowy (first conditional). Dodatkowo, ćwiczone jest dotychczasowo poznane słownictwo i czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple.
Wystepujące słownictwo obejmuje:
  1. Podróżowanie
  2. Pytanie o drogę
  3. Aplikowanie o pracę (CV, list motywacyjny)
Zapraszamy na semestr jesienny 2020!

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN W SEMESTRZE JESIEŃ 2020

ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ 10 SIERPNIA

Czas trwania kursu:  14.09.2020-14.10.2020

Długość kursu: 5 tygodni

Terminy: poniedziałki 18:00-19:30 i środy 18:00-19:30

Nauczyciel: Ewa Koprowska

RUSZY KURS Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ OSÓB CHĘTNYCH