ANGIELSKI – STOPIEŃ 3 GRUPA B

Opłata za kurs wynosi 38.000 kr. Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych.

Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej retor.is, telefonicznie pod nr 5194800 bądź e-mailowo pod adresem zapisy@retor.is

Kurs kładzie nacisk na czas Present Simple oraz podstawowe zagadnienia z czasu Past Simple. Omawiane słownictwo to:

  1. Określniki ilościowe: many/much/a lot of
  2. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
  3. Przyimki czasu i miejsca
  4. Czasy: Past Simple/Past Continuous
  5. Scenki z życia codziennego: u lekarza, na lotnisku, w banku, na poczcie

W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT.